Komitet organizacyjny konferencji:

e-mail info@ptp-dziecko.org.pl

W sprawach opłat konferencyjnych i faktur:

Elżbieta Lenarcik – nr tel. 22 554 97 19, 22 554 97 20, e-mail badania@psych.uw.edu.pl

Administracja strony internetowej:

Małgorzata Gambin – e-mail konferencja.admin@gmail.com