Komitet organizacyjny konferencji:

e-mail: info@ptp-dziecko.org.pl

W sprawach opłat konferencyjnych i faktur:

Bożena Gmochowska – e-mail: oplaty.konferencjadziecko@psych.uw.edu.pl

Administracja strony internetowej:

Małgorzata Gambin – e-mail: konferencjadziecko@psych.uw.edu.pl