Rejestracja na konferencję

Uwaga! Rejestracja na konferencję została przedłużona do 17 września.

Aby zarejestrować się na konferencję prosimy:

1. Dokonać wpłaty na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Bank Millennium nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
Tytuł przelewu: konferencja dziecko, imię i nazwisko uczestnika

2. Przesłać na adres oplaty.konferencjadziecko@psych.uw.edu.pl:

  • informację o dokonaniu płatności o treści: Dokonałem płatności za konferencję Psychologii Klinicznej Dziecka w kwocie… dnia …
  • dane do wystawienia faktury (jeśli dotyczy):
    • nabywca firma / instytucja / uczelnia: nazwa, adres, NIP
    • osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres
    • adres do korespondencji dla potrzeb przesłania faktury

Faktury VAT wystawiane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług t.j:

  • dla firm – nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty (art.106b ust. 3)
  • dla osób fizycznych – tylko na żądanie – nie później niż w terminie 3 m-cy licząc od końca m-ca, w którym dokonano wpłaty (art.106i ust. 1 i 2)

Koszt udziału w konferencji:

Termin obniżonej opłaty konferencyjnej został przedłużony do końca lipca.
wpłata do 31 lipca 2018
normalna – 400 zł,
ulgowa dla członków Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP – 340 zł,
ulgowa dla studentów i doktorantów – 150 zł
wpłata po 31 lipca 2018:
normalna – 450 zł,
ulgowa dla członków Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP – 380 zł,
ulgowa dla studentów i doktorantów – 180 zł

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, napoje i przekąski w przerwach oraz lunch.