• do 30 maja – zgłaszanie wystąpień
  • do 30 czerwca – informacje zwrotne o przyjęciu wystąpień
  • do 15 lipca – obniżona opłata konferencyjna przy rejestracji
  • do 14 września – rejestracja na konferencję
  • 21 – 22 września – konferencja