Informacje dla autorów:

Termin zgłoszeń wystąpień został przedłużony do końca czerwca 2018 roku.
Aby zgłosić wystąpienie prosimy przesłać na adres e-mail konferencjadziecko@psych.uw.edu.pl wypełniony formularz zgłoszeń wystąpień.

Formy wystąpień:

  • Referaty – czas trwania wystąpienia 20 min;
  • Sympozja tematyczne –  powinny składać się z 4 do 6 referatów. Prosimy o przesłanie planu sympozjum e-mailem na adres info@ptp-dziecko.org.pl, a autorzy poszczególnych referatów wchodzących w skład sympozjum proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Warsztaty  – pokazujące zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce – czas trwania 1 godz.,
  • Plakaty – w wymiarze A1 w układzie pionowym.